Regulamin

1. Metody płatności: - przelewem na konto Bank Millennium S.A. 20116022020000000169143127

2. Termin płatności: - płatności należy dokonać w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, W przypadku braku wpłaty zamówienie zostanie anulowane.

3. Wysyłka towaru - zamówienia wysyłam w terminie do 2 dni roboczych od dnia wpływu należności na rachunek bankowy

WARUNKI ZWROTÓW I ANULACJI

Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów (z dnia 2.03.2002r.) klient ma prawo do rezygnacji z zakupionego towaru bez podawania przyczyn w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Warunkiem jest zwrot towaru bez jakichkolwiek uszkodzeń lub oznak użytkowania wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura). Pieniądze zostają zwracane przelewem na konto bądź przekazem. Koszty dostawy oraz odesłania towaru nie podlegają zwrotowi. Prawo rezygnacji z zakupionego towaru nie obowiązuje przy zawieraniu umów sprzedaży na odległość dotyczących produktów, przy których klient określa specyfikację produktu lub które jednoznacznie zostały przygotowane pod konkretne osobiste wymagania klienta. Gwarancje ustawowe pozostają w mocy. W przypadku wadliwych towarów lub błędów w zamówieniu, gwarantujemy ich wymianę na towar nieuszkodzony/właściwy, pod warunkiem zgłoszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Jednocześnie informujemy, iż nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem lub na nasz koszt. Wadliwy towar wraz z dowodem zakupu należy odesłać do nas pocztą. Po rozpatrzeniu reklamacji zwrócimy koszty odesłania paczki. Nieuzasadnione reklamacje, uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania towaru nie będą brane pod uwagę. Wszelkie koszty związane z tego typu przypadkami pokrywa zamawiający. Obsługa klienta Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) Kupujący może zwrócić towar w ciągu 10 dni od daty jego otrzymania, bez podania przyczyny zwrotu. 2. Aby dokonać zwrotu towaru należy: - powiadomić wcześniej o zamiarze zwrotu wysyłając informację drogą mailową za pośrednictwem dawanda.pl 3. Należność zostanie zwrócona na podany nr konta bankowego

4. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w terminie do 3 dni licząc od dnia otrzymania przeze mnie towaru.